Buscador

Comercio > 

Mesa de comercio

Información para o comercio minorista

Lei do comercio retallista de Galicia

Co fin de atender as necesidades propias e específicas do sector comercial galego, a Comunidade Autónoma de Galicia actualizou o marco normativo regulador da actividade comercial para acadar a modernización, mellora e desenvolvemento do sector.

Composición Mesa Local de Comercio

Nomeamento das persoas e entidades representantes que teñen que integrar a Mesa Local de Comercio seguindo os criterios sinalados na lexislación actual.

Decreto polo que se regulan as mesas locais de comercio

Este decreto ten por obxecto regular os obxectivos, as funcións, a composición, o funcionamento e a constitución das mesas locais do comercio, en desenvolvemento do disposto no artigo 21 da Lei 13/2010, do 17 de decembro, do comercio interior de Galicia.

Asociacións de comerciantes da cidade

Accede á listaxe completa das asociacións de comerciantes da Coruña, ao seu enderezo, teléfono, páxina web e servizos ofertados na súa zona de influencia.

© Concello da Coruña

Información RSS