Cabecera
Ofertas de Emprego
Posto ofertadoCaracteristicas do postoRequisitos
128/15 Electricista Autónomo Contrato: Autónomo
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 3
Lugar de traballo: A Coruña
 
Requisitos:

Formación específica en prevención de riscos laborais, e específico da profesión


Experiencia: Experiencia demostrable en traballos de instalacións eléctricas 
123/15 Docente talleres de memoria Contrato: Por obra
Núm. Solicitudes: 5
Duración: Ata decembro 2015
Lugar de traballo: Provincia da Coruña
Descrición: Para a impartición de talleres de memoria en diferentes asociacións da provincia da Coruña 
Requisitos: Permiso de conducir e vehículo propio
Estudos: Educador Social, titulacións afíns
Experiencia: Experiencia impartindo clases polo menos 6 meses. 
122/15 Docente de Patchwork Contrato: Por obra
Núm. Solicitudes: 5
Duración: Ata decembro 2015
Lugar de traballo: Provincia da Coruña
Descrición: Para a impartición de clases de Patchwork en diversas asociacións da provincia da Coruña. 
Requisitos: Permiso de conducir e vehículo propio
Estudos: Coñecemento e experiencia demostrable traballos Patchwork
Experiencia: Experiencia impartindo clases polo menos 6 meses. 
121/15 Docente cociña Contrato: Por obra
Núm. Solicitudes: 5
Duración: Ata decembro 2015
Lugar de traballo: Provincia da Coruña
Descrición: Para a impartición de clases de cociña en diferentes asociacións da provincia da Coruña. 
Requisitos: Permiso de conducir e vehículo propio.
Estudos: Fp, ciclos medios ou superiores relacionados
Experiencia: Experiencia impartindo clases polo menos 6 meses. 
120/15 Docente encaixe de palillos Contrato: Por obra
Núm. Solicitudes: 5
Duración: Ata decembro 2015
Lugar de traballo: Provincia da Coruña
Descrición: Para impartir clases de encaixe de palillos en asociacións da provincia da Coruña. 
Requisitos:

Permiso de conducir e vehículo propio


Estudos: Concocimiento demostrable na práctica de encaixe de palillos
Experiencia: Experiencia impartindo clases polo menos 6 meses. 
119/15 Docente artes plásticas Contrato: Por obra
Núm. Solicitudes: 5
Duración: Ata decembro 2015
Lugar de traballo: Provincia da Coruña
Descrición: Para impartición de clases de artes plásticas en diferentes asociacións da provincia da Coruña. 
Requisitos: Permiso de conducir e vehículo propio.
Estudos: Lic. Belas Artes, Graduado en Escolas de Arte e Deseño
Experiencia: Experiencia impartindo clases polo menos 6 meses. 
118/15 Docente de infomática Contrato: Por obra
Núm. Solicitudes: 5
Duración: Ata decembro 2015
Lugar de traballo: Provincia da Coruña
Descrición:

Para impartición de clases de informática en diferentes asociacións da provincia da Coruña.

 
Requisitos: Permiso de conducir e vehículo propio
Estudos: FP ou ciclos medio medio/superior
Experiencia: Experiencia impartindo clases polo menos 6 meses. 
117/15 Docente de inglés (Certf. nivel C1) Contrato: Por obra
Núm. Solicitudes: 5
Duración: Ata decembro 2015
Lugar de traballo: Provincia da Coruña
Descrición:

Para impartir clases de inglés en distintas asociacións da provincia da Coruña.

 
Requisitos: Permiso de conducir e vehículo propio
Estudos: Certificado nivel C1 idioma inglés
Experiencia: Experiencia impartindo clases polo menos 6 meses. 
116/15 Monitor Pilates e Ioga Contrato: Por obra
Núm. Solicitudes: 5
Duración: Ata decembro 2015
Lugar de traballo: Provincia da Coruña
Descrición:

Para impartir clases de Pilates e Ioga.

 
Requisitos: Permiso conducir e coche propio
Estudos: Formación en Pilates e Ioga
Experiencia: Experiencia impartindo clases polo menos 6 meses. 
115/15 Monitor Tai-chi Contrato: Por obra
Núm. Solicitudes: 5
Duración: Ata decembro 2015
Lugar de traballo: Provincia da Coruña
Descrición: Para impartir clases de Tai-chi en asociacións da provincia da Coruña. 
Requisitos:

Permiso de conducir e coche propio.


Estudos: Formación en Tai-chi
Experiencia: Experiencia impartindo clases polo menos 6 meses. 
114/15 Monitor ximnasia mantemento Contrato: Por obra
Núm. Solicitudes: 5
Duración: Ata decembro 2015
Lugar de traballo: Provincia da Coruña
Descrición:

Para dar clases de ximnasia de mantemento en distintas asociacións da provincia da Coruña.

 
Requisitos: Permiso de conducir e vehículo propio.
Estudos: Inef, Tafad
Experiencia: Experiencia impartindo clases polo menos 6 meses. 
100/15 Maquinista confección industrial: Máquina plana Contrato: Por obra
Horario: De 8:00 h. a 17:00 h.
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 2
Duración: Campaña
Lugar de traballo: A Coruña
 
Requisitos:

Imprescindible experiencia en máquina plana industrial, en montaxe de pezas, demostrando coidado no detalle de acabado da peza.


Idade mínima: 18
Idade máxima: 55
Experiencia: Previa experiencia en cadea de produción de confección téxtil 
99/15 Docente AutoCAD Mechanical Contrato: Temporal
Horario:

De 16:30 h. a 20:30 h.


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Duración: 9 meses
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Precísase docente con experiencia en AutoCAD Mechanical.

 
Requisitos: 1 ano de experiencia docente e amplos coñecementos de AutoCAD Mechanical.
 
104/15 Asesor seguros Contrato: Autónomo
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
 
Requisitos: Persoa con perfil de marcado carácter comercial, afeita a traballar por obxectivos.
Idade mínima: 25
Estudos: Valorable ESO
Experiencia: Si, polo menos 12 meses como comercial 
107/15 Colaborador comercial produtos aforro/investimento Retribución anual/bruto (€): Por obxectivos.
Contrato: Autónomo
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 5
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Para a captación e mantemento de clientes de produtos de aforro e investimento.

 
Requisitos: Permiso de conducir B e vehículo propio.
Idade mínima: 22
Idade máxima: 50
Estudos: Preferiblemente universitarios en economía e finanzas ou similar.
Experiencia: Experiencia como comercial e coñecemento do sector seguros.
108/15 Cociñeiro/a comedor escolar Contrato: Indefinido
Horario:

De luns a venres de 8:00 h. a 16:30 h.


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
 
Requisitos:

Requírense coñecementos de inglés.


Idade mínima: 25
Estudos: Técnico Superior en Restauración
Experiencia: 2 anos de experiencia en comedores escolares, ou comunidades. 
110/15 Técnico asesoramento e formador en materia de cooperativas e economía social Contrato: Temporal
Horario:

Xornada de mañá e tarde.


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 6
Duración: 3
Lugar de traballo: Galicia
Descrición: Para a impartición de formación na área de economía social e cooperativismo, e asesoramento/acompañamento de proxectos. 
Requisitos:

Ademais da titulación requirida. Acreditar un mínimo de 180 horas en formación cooperativa. Acreditarase pola posesión de diploma ou certificados e por participar en cursos de formación específicos en materia de cooperativa. Só se terán en conta os expedidos por organismos oficiais ou entidades privadas, sempre que se refiran a formación impartida no marco de instrumentos de colaboración coa Admón. Pública (cursos organizados ou impartidos en colaboración con calquera entidade das Administracións Públicas).

Permiso de conducir B e vehículo propio.


Idade mínima: 21
Idade máxima: 65
Estudos: Lic. ou Grao en Economía, ADE, Dereito, CC. Traballo, ou Diplomado RRLL ou similares
Experiencia: Experiencia en impartición de formación e/ou asesoramento na materia sinalada
059/15 Persoal de mantemento de piscinas Contrato: Por obra
Horario:

A quendas


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Cee
Descrición: Necesítase técnico de mantemento para piscinas, con coñecementos de electricidade, electrónica e climatización 
Requisitos:

Título de lexionela


Estudos: Enxeñeiro técnico industrial, FP calefacción ou frigorista
Experiencia: Polo menos un ano, valorarase que sexa en instalacións similares 
061/15 Fisioterapeuta Contrato: Por obra
Horario:

A quendas


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Cee
Descrición: Necesítase fisioterapeuta para lesións deportivas 
Estudos: Diplomatura en fisioterapia
Experiencia: Polo menos un ano 
060/15 Monitor de ximnasio Contrato: Por obra
Horario:

A quendas


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Cee
Descrición: Necesítase monitor/a de actividades dirixidas para ximnasio 
Estudos: Adestrador nacional de fisioculturismo, de natación, títulos de aerobic, step, zumba, ximnasia de mantemento...
Experiencia: Polo menos un ano, valorarase que sexa en instalacións similares 
Centro Municipal de Emprego
Luns a venres de 08.00 a 20.00
Estrada dos Fortes s/n
(Os Rosales)
Tel.: 981 184 399 / 981 189 855
Cabecera