Cabecera
Ofertas de Emprego
Posto ofertadoCaracteristicas do postoRequisitos
037/14: Deseñador/a gráfico/a-web Contrato: Indefinido
Horario:

Horario a determinar


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición: Necesítase deseñador/a gráfico/a-web 
Requisitos: Requírese manexo profesional de contorna MAC ou PC, paquete Adobe, photoshop, indesing, ilustrator, freehand, quark, coñecementos HTML 5, wordpress, CSS 3, java script
Estudos: Grao, FP ou superior
Experiencia: Necesaria experiencia previa 
044/14: Informático/a Necesaria Horario: Catro horas ao día durante tres días á semana
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
 
Requisitos: Dominio de inglés. Coñecementos de programación CMS´s e iOS. Usuario avanzado de office e outlook.
Experiencia: experiencia con software de e-learning. Valorarase experiencia en deseño 
Licenciatura en ADE, diplomatura en CC Empresariais, CS Administración e Finanzas Contrato: Por obra
Horario: Horario a determinar
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Cerceda
Descrición: Licenciatura en ADE, diplomatura en CC Empresariais, CS Administración e Finanzas 
Requisitos: Nivel mínimo B2 de inglés
Estudos: Licenciatura en ADE, diplomatura en CC Empresariais, CS Administración e Finanzas
Experiencia: Necesaria experiencia mínima de dous anos en posto similar 
Graduado escolar Contrato: Indefinido
Horario: Horario partido de restaurante.
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 2
Lugar de traballo: Santiago de Compostela
Descrición: Graduado escolar 
Requisitos: Necesario coñecemento de galego e valorarase o inglés. Carné de conducir B1 e vehículo propio.
Idade mínima: 25
Idade máxima: 45
Estudos: Graduado escolar
Experiencia: Requírese experiencia mínima de tres anos
032/14: Comercial de empresas Contrato: Indefinido
Horario: De luns a venres en horario comercial
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 2
Lugar de traballo: A Coruña e arredores
Descrición: Necesítase comercial de telecomunicacións para empresas con coñecementos de redes fixas e móbiles tanto de voz como de datos e do tecido empresarial da Coruña. 
Idade mínima: 25
Idade máxima: 45
Estudos: Preferiblemente licenciatura ou diplomatura
Experiencia: valorarase experiencia de máis de dous anos en postos similar 
Preferiblemente titulación media ou superior en Económicas, Empresariais, ADE ou Xestión comercial e márketing Contrato: Autónomo
Horario: Horario indiferente
Núm. Solicitudes: 2
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición: Preferiblemente titulación media ou superior en Económicas, Empresariais, ADE ou Xestión comercial e márketing 
Estudos: Preferiblemente titulación media ou superior en Económicas, Empresariais, ADE ou Xestión comercial e márketing
Experiencia: Imprescindible experiencia mínima dun ano como comercial en calquera sector, valorando en banca/seguros 
017/14: Fileteador/a de peixe Contrato: Temporal
Horario: De luns a venres de 06.30 a 14.30 horas
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Porto da Coruña
Descrición: Necesítase fileteador/a de peixe para empresa do Porto da Coruña. Tamén realizará labores de repartición. 
Requisitos: Carné de conducir B1. Carné de manipulación de alimentos.
Estudos: Estudos mínimos
Experiencia: Imprescindible experiencia como fileteador/a de peixe 
Graduado escolar Contrato: Indefinido
Horario: Horario partido de restaurante
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 2
Lugar de traballo: Santiago de Compostela
Descrición: Graduado escolar 
Requisitos: Requírense referencias . Carné B1 e vehículo propio
Idade mínima: 25
Idade máxima: 45
Estudos: Graduado escolar
Experiencia: Experiencia mínima de tres anos
019/14: Planchista Contrato: Temporal
Horario: De 11.00 a 16.00 e de 20.00 a 24.00 horas
Xornada laboral: Xornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Duración: Seis meses con posibilidade de indefinido
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición: Necesítase planchista para restaurante, sobre todo de carnes, peixes e mariscos. Traballo en equipo. 
Requisitos: Carné de manipulación de alimentos
Estudos: ESO
Experiencia: Experiencia mínima de tres anos en posto similar 
024/14: Comercial Contrato: Indefinido
Horario: Horario a convir
Xornada laboral: Xornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Provincia da Coruña
Descrición: Venda a empresas de servizos de xestión de impagados e cobro de débedas. 
Estudos: BUP
Experiencia: Imprescindible experiencia previa en visita comercial a empresas 
014/14: Comercial Contrato: Temporal
Horario: Horario comercial de luns a venres
Xornada laboral: Xornada completa
Núm. Solicitudes: 10
Duración: 1 ano
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición: Comercial para venda de espazos publicitarios dirixidos a empresas 
Idade mínima: 18
Idade máxima: 65
Experiencia: Non é necesaria  
008/14: Monitora de bailes de salón Contrato: Por obra
Horario: Venres de 18.30 a 21.00 horas
Xornada laboral: Media xornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición: Monitora de bailes de salón para adultos 
Experiencia: experiencia mínima de 1 ano en posto similar 
Centro Municipal de Emprego
Luns a venres de 08.00 a 20.00
Estrada dos Fortes s/n
(Os Rosales)
Tel.: 981 184 399 / 981 189 855
Cabecera