Cabecera
Ofertas de Emprego
Posto ofertadoCaracteristicas do postoRequisitos
104/15 Asesor seguros Contrato: Autónomo
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
 
Requisitos: Persoa con perfil de marcado carácter comercial, afeita a traballar por obxectivos.
Idade mínima: 25
Estudos: Valorable ESO
Experiencia: Si, polo menos 12 meses como comercial 
107/15Colaborador comercial produtos aforro/investimento Retribución anual/bruto (€): Por obxectivos.
Contrato: Autónomo
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 5
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Para a captación e mantemento de clientes de produtos de aforro e investimento.

 
Requisitos: Permiso de conducir B e vehículo propio.
Idade mínima: 22
Idade máxima: 50
Estudos: Preferiblemente universitarios en economía e finanzas ou similar.
Experiencia: Experiencia como comercial e coñecemento do sector seguros.
108/15 Cociñeiro/a comedor escolar Contrato: Indefinido
Horario:

De luns a venres de 8:00 h. a 16:30 h.


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
 
Requisitos:

Requírense coñecementos de inglés.


Idade mínima: 25
Estudos: Técnico Superior en Restauración
Experiencia: 2 anos de experiencia en comedores escolares, ou comunidades. 
110/15 Técnico asesoramento e formador en materia de cooperativas e econocomía social Contrato: Temporal
Horario:

Xornada de mañá e tarde.


Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 6
Duración: 3
Lugar de traballo: Galicia
Descrición: Para a impartición de formación na área de economía social e cooperativismo, e asesoramento/acompañamento de proxectos. 
Requisitos:

Ademais da titulación requirida. Acreditar un mínimo de 180 horas en formación cooperativa. Acreditarase pola posesión de diploma ou certificados e participar en cursos de formación específicos en materia de cooperativa. Só se terán en conta os expedidos por organismos oficiais ou entidades privadas, sempre que se refiran a formación impartida no marco de instrumentos de colaboración coa Admón. Pública (cursos organizados ou impartidos en colaboración con calquera entidade das Administracións Públicas).

Permiso de conducir B e vehículo propio.


Idade mínima: 21
Idade máxima: 65
Estudos: Lic. ou Grao en Economía, ADE, Dereito, CC. Traballo, ou Diplomado RRLL ou similares
Experiencia: Experiencia en impartición formación e/ou asesoramento na materia sinalada
075/15 Enxeñeiro Organización Industrial - Consultor Contrato: Por obra
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Responsabilizarase do deseño, execución e implantación de proxectos de optimización de procesos de organización e loxísticos.

 
Requisitos: Requírese capacidade para identificar, deseñar, analizar e executar proxectos de mellora e optimización de procesos.
Estudos: Titulación en Enxeñería Industrial Especialidade Organización Industrial
Experiencia: Mínimo 3 anos en optimización de procesos no ámbito da produción, almacenaxe e/ou loxística 
059/15 Persoal de mantemento de piscinas Contrato: Por obra
Horario:

A quendas


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Cee
Descrición: Necesítase técnico de mantemento para piscinas, con coñecementos de electricidade, electrónica e climatización 
Requisitos:

Título de lexionela


Estudos: Enxeñeiro técnico industrial, FP calefacción ou frigorista
Experiencia: Polo menos un ano, valorarase que sexa en instalacións similares 
061/15 Fisioterapeuta Contrato: Por obra
Horario:

A quendas


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Cee
Descrición: Necesítase fisioterapeuta para lesións deportivas 
Estudos: Diplomatura en fisioterapia
Experiencia: Polo menos un ano 
060/15 Monitor de ximnasio Contrato: Por obra
Horario:

A quendas


Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: Cee
Descrición: Necesítase monitor/a de actividades dirixidas para ximnasio 
Estudos: Adestrador nacional de fisioculturismo, de natación, títulos de aerobic, step, zumba, ximnasia de mantemento...
Experiencia: Polo menos un ano, valorarase que sexa en instalacións similares 
Centro Municipal de Emprego
Luns a venres de 08.00 a 20.00
Estrada dos Fortes s/n
(Os Rosales)
Tel.: 981 184 399 / 981 189 855
Cabecera