Cabecera
Ofertas de Emprego
Posto ofertadoCaracteristicas do postoRequisitos
152/14 Colocador / encintador Pladur Retribución anual/bruto (€): Segundo convenio da construción.
Contrato: Indefinido
Xornada laboral: Jornada completa
Núm. Solicitudes: 3
Lugar de traballo: Territorio Espazo Económico Europeo
Descrición:

Precísase colocador ou/e encintador profesional de Pladur con dispoñibilidade para traballar desprazado en territorio europeo.


 
Requisitos:

Formación en prevención de riscos laborais.

Permiso de conducir clase B e vehículo propio.


Experiencia: Se, polo menos 3 anos. 
151/14 Docente carretilla elevadora Contrato: Autónomo
Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Duración: Por obra
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Precísase docente de carretilla elevadora para impartir formación en empresa da Coruña.


 
Requisitos: Traballador en Réxime de Autónomo en posesión do carné de carretillero, con formación superior en prevención de riscos laborais preferentemente, e con experiencia demostrable na ocupación.

Experiencia: Se, como docente e en traballos con carretilla elevadora. Demostrable 
126/14 Docente de informática Contrato: Por obra
Horario: De luns a venres polas mañás
Xornada laboral: Media jornada
Núm. Solicitudes: 1
Lugar de traballo: A Coruña
Descrición:

Necesítase docente para impartir clases en ciclo formativo de grao superior.


 
Requisitos:

Acreditación capacitación docente:

CAP

Acreditación da experiencia como docente de Formación Profesional.


Estudos: Enxeñeiro informático
Experiencia: Se, experiencia docente de 2 anos con acreditación. 
Centro Municipal de Emprego
Luns a venres de 08.00 a 20.00
Estrada dos Fortes s/n
(Os Rosales)
Tel.: 981 184 399 / 981 189 855
Cabecera